Landelijke contactdag 2020 wordt verschoven naar oktober 2021

Het bestuur heeft besloten om de landelijke contactdag van 2020 door te schuiven naar oktober 2021, hopelijk kunnen we dan weer samenkomen. De Algemene Ledenvergadering vindt online plaats op 20 maart 2021.