Stomavereniging: wie bepaalt welke stomamateriaal nodig is?

stomaSteeds vaker krijgen mensen niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening. Dit zegt Francis Bolle, lobbyist van de vereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN), in het AD. Zij doelt op continentie- en stomamateriaal en katheters. Bij verkeerd gebruik kunnen deze ernstig lichamelijk letsel opleveren en tot hoge extra zorgkosten leiden. De Stomavereniging deelt de zorgen van de V&VN en pleit op korte termijn voor invoering van het 'Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma'.

Stomazorg is maatwerk!
Uit een enquete onder bijna 800 stomadragers waarover de Stomavereniging in mei 2015 publiceerde, blijkt dat het vinden van passend materiaal voor een kwart van de stomadragers langer dan een jaar duurt. Ook blijkt dat er een relatie is tussen het voorkomen van lichamelijke problemen en hoelang iemand zoekt. Belangrijke redenen voor mensen om over te stappen op ander materiaal zijn lekkages (55%), oncomfortabel materiaal (35%) en huidproblemen (29%).
 
Invoer protocol noodzaak
Het vinden van het juiste stomamateriaal moet volgens de Stomavereniging een samenspraak zijn tussen stomadragers en gespecialiseerde stomaverpleegkundigen. Mensen met een stoma kunnen immers goed aangeven wat hun wensen zijn. En stomaverpleegkundigen  hebben de specialistische kennis om het best passende materiaal te vinden.
Momenteel zijn er geen richtlijnen of normen die bepalen welk hulpmiddel het meest adequaat is voor de stomadrager. Volgens de Stomavereniging zorgt dit ervoor dat partijen zoals zorgverzekeraars of leveranciers de ruimte krijgen om af te gaan wijken van dat wat de stomaverpleegkundige specialist voorschrijft. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling vindt de Stomavereniging.
Minister Schippers refereert hier ook aan in haar brief van 13 oktober aan de tweede kamer. Zij geeft aan dat er steeds vaker geluiden zijn dat de hulpmiddelenzorg onder druk staat en dat er zorgen zijn over de kwaliteit van hulpmiddelenzorg, keuzevrijheid, de productkwaliteit en het toezicht. De Stomavereniging dringt er dan ook bij de minister op aan om het bestuurlijk overleg, waarvoor ook de Stomavereniging is uitgenodigd, zo snel mogelijk plaats te laten vinden.
 
Lees hier het onderzoek 'Stomamaterialen en vergoedingen'. Een onderzoek van de Stomavereniging onder 790 stomadragers.
Of kijk voor meer informatie op de website van de stomavereniging.