Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheidingOp zaterdag 5 november ontving Dhr. R. Langemeijer een koninklijke onderscheiding voor het vele en belangrijke werk dat hij voor de patienten met een aangeboren afwijking in het bekkenbodem gebied heeft verricht.Hieronder kunt u zijn eigen reactie hierop lezen.

 


Beste leden van de Vereniging Ziekte van Hirschsprung,

Zaterdag 5 november 2011 is mede door u voor mij een heel bijzondere dag geworden.

Velen van u kennen mij vanuit de Vereniging Ziekte van Hirschsprung . Mijn aanwezigheid bij de jaarlijkse ledenvergadering, waar ik door het bestuur verschillende keren ben uitgenodigd om te spreken.

De vereniging ken ik al vanaf de oprichting in 1985. Het eerste symposium bij de oprichting in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam was druk bezocht. Daarna zijn onze wegen niet meer gescheiden.

Met de verschillende voorzitters zijn er plannen gemaakt en is de vereniging geworden wat zijn nu is.

Heel trots was ik dat ik in de algemene ledenvergadering van april 2009 tot erelid van de vereniging ben benoemd. Door dit erelidmaatschap proefde ik dat mijn werk als kinderchirurg door de Hirschsprungpatiënten hoog werd gewaardeerd.

Zo was ik die 5e november uitgenodigd door de vereniging Anusatresie om een lezing te houden over de zorg voor de patiënten met aangeboren afwijkingen in het bekkenbodemgebied op de korte en lange termijn. Echter aan het einde van de lezing werd ik verrast doordat er geen discussie werd gehouden, maar de burgemeester van Krimpen aan den IJssel de zaal binnenkwam met de mededeling dat het Hare Majesteit had behaagd mij te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Degenen die mij een beetje kennen weten dat ik niet zo gebrand ben op dergelijke onderscheidingen, maar toen de burgemeester in haar woordje vertelde dat deze onderscheiding was aangevraagd door de verschillende patiëntenverenigingen en dat die aanvraag ook door velen is ondersteund, was en ben ik daar toch wel erg trots op.

Het moet mij dan ook van het hart dat ik een ieder dankbaar ben voor het vertrouwen dat zij al die jaren in mij hebben gehad. Mij op deze manier bedanken is door mij dan ook heel bijzonder gewaardeerd. Ik zelf heb het al die jaren niet meer als vanzelfsprekend gevonden om u als patiënten te helpen, te begeleiden en te steunen. Dat mij de talenten zijn gegeven om dit te mogen doen heb ik ervaren als een voorrecht. Ik heb het ook met heel veel liefde gedaan. Kinderchirurgie is echt een heel mooi vak.

Deze ridderlijke onderscheiding door de patiëntenverenigingen aangevraagd ervaar ik niet alleen als een waardering, maar ook als een uitdaging voort te gaan op de ingeslagen weg.

Voor de patiënten met de Ziekte van Hirschsprung en andere aangeboren afwijkingen is nog steeds veel verbetering te behalen. Daar is niet alleen de inzet van artsen voor nodig, maar ook de inzet van de patiënten. Door samen met elkaar in gesprek te blijven op basis van gelijkwaardigheid kan en moet in de toekomst de behandeling en de begeleiding voor jong en oud verder verbeteren, opdat mensen met de Ziekte van Hirschsprung een gelukkig leven zullen hebben met zo min mogelijk last van hun complexe aandoening.

Derhalve zal ik dus actief blijven en mij blijven inzetten voor jullie. Voor advies en bemiddeling zal ik bereikbaar blijven zolang mij dat gegeven is.

Richard Langemeijer,

Kinderchirurg.