Waar kunt u terecht?
Hieronder vindt u een overzicht van verschillende medische centra waar u terecht kunt voor vragen, onderzoek of behandeling. 

De NVCK is opgericht in 2015 en komt voort uit de samenvoeging van de Vereniging voor Urotherapie en de Landelijke werkgroep Poeppoli’s.

De vereniging bestaat uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Allen zijn beroepsmatig betrokken bij de zorg voor kinderen met continentie problemen. Het doel van de vereniging is om een platform te bieden voor deze artsen, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten en urotherapeuten waar zij elkaar kunnen vinden in de zorg voor het continente kind en hun kennis kunnen verbreden.

Op de site kunt u onder andere adressen van fysiotherapeuten gespecialiseerd op het gebied van continentie bij kinderen vinden.

Het kinderchirurgische colorectale team in het Universitair Medisch Centrum in Groningen / Beatrix Kinderziekenhuis heeft als belangrijk speerpunt specialistische zorg voor kinderen met een aangeboren of verworven aandoening van de darm en het anale kanaal, waaronder de ziekte van Hirschsprung.

Het WKZ Colorectaal Centrum is onderdeel van de kinderchirurgie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Er werken twee kinderchirurgen en twee stomaverpleegkundigen, die continuïteit van zorg bieden aan patiënten met de ziekte van Hirschsprung. Wekelijks worden er twee spreekuren gedraaid waar de colorectale chirurgen patiënten met de ziekte van Hirschsprung zien. Voor deze patiënten is er een samenwerking met de kinderartsen, diëtisten, klinisch genetici, maatschappelijk werk/psychologie en de kindermaag-, darm- en leverartsen. Indien noodzakelijk kan uw kind ook multidisciplinair gezien worden.

De kinderchirurgen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) zijn onderdeel van het eerste internationale kinderchirurgisch centrum. Dit bestaat uit de kinderchirurgische centra van Maastricht, Aken en Luik. Een belangrijk speerpunt is het kindercolorectale centrum. Hierin wordt specialistische zorg geleverd voor kinderen met de ziekte van Hirschsprung, maar ook ARM, IBD en functionele buikproblemen, bv late gevolgen bij de ziekte van Hirschsprung. De zorg voor deze patiënten wordt geleverd door een specialistisch multidisciplinair team. Hieronder valt tevens de transitie naar de volwassen leeftijd.

In het Amsterdam UMC centrum worden kinderen met darmziekten behandeld door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Verschillende specialisten - onder andere kindermaag, darm en leverartsen, kinderchirurgen, kinderradiologen, kinderpathologen en verpleegkundig specialisten, staan 24 uur per dag klaar om de beste zorg voor kinderen met darmziekten te leveren. In het Amsterdam UMC kan de volledige behandeling van ieder kind plaatsvinden.

Het kindercolorectaal centrum is een team binnen de afdeling kinderchirurgie. Het team zorgt voor kinderen met zowel aangeboren als verworven aandoeningen van de dikke darm en het anale kanaal. De meest voorkomende aangeboren aandoeningen zijn anorectale malformatie (aangeboren afwijking van het anale kanaal) en de ziekte van Hirschsprung (niet functioneren van een deel van de dikke darm door het afwezig zijn van zenuwcellen). Het zijn zeldzame afwijkingen met beide ongeveer 40 geboren kinderen per jaar in Nederland die aangedaan zijn. De belangrijkste verworven aandoening zijn de inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.