Medische centra

Radboudumc / Amalia kinderziekenhuis Nijmegen

Het Radboudumc Expertisecentrum Aangeboren darmafwijkingen te Nijmegen is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een aangeboren colorectale aandoening, waaronder de ziekte van Hirschsprung

Om de maand is er een vast spreekuur waarbij het kinderteam (kinderchirurg, verpleegkundig specialist, aangevuld met andere specialisten als dat nodig is) van het Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen de jongere of oudere patiënten overdragen aan het team voor volwassenen (chirurg voor volwassenen en verpleegkundig specialist). Het transitie spreekuur wordt gehouden voor patiënten die hier onder behandeling zijn. Patiënten die van elders komen (binnen- en/of buitenland) kunnen zich ook aanmelden. Het hele transitieproces van kinderen naar volwassenheid gebeurt routinematig en is verweven in de follow up-poli.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar starten we met het structureel voorbereiden van de jongere en zijn/haar ouders. Daarbij maken we gebruik van een Individueel Transitie Plan (ITP) dat de jongere evt. samen met de ouders thuis kan invullen ter voorbereiding op de afspraak in het ziekenhuis met de arts en/of verpleegkundig specialist.

De transitie is onderdeel van de follow up-spreekuren waarbij de kinderen en later jongeren op vaste momenten in het leven worden uitgenodigd op het spreekuur bij o.a. kinderchirurg (hoofdbehandelaar), verpleegkundig specialist, diëtist, kinderarts, psycholoog, fysiotherapeut en (bij meisjes) gynaecoloog. Indien nodig kunnen ook de uroloog, neuroloog, cardioloog en revalidatie arts worden bezocht.

Patiënten die zich willen aanmelden kunnen dat doen via het Secretariaat kinderchirurgie:

Telefoon 024 36 19761

Het colorectaal team kinderchirurgie van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen

Prof. Ivo de Blaauw; kinderchirurg

Dr. Herjan van der Steeg; kinderchirurg

Dr. Roxana Rassouli; kinderchirurg

Dr. Sanne Botden; kinderchirurg

Mevr. Mariëtte van de Vorle; verpleegkundig specialist kinderchirurgie