Huisartseninformatie

Om uw huisarts over de ziekte van Hirschsprung te informeren is er speciaal voor de huisarts informatie samengesteld.

Deze begeleidende brief kunt u aan uw huisarts geven. Er staat in dat uw huisarts uitgebreide digitale informatie over de ziekte van Hirschsprung kan vinden op: https://www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/ziekte-van-hirschsprung.

De huisartseninformatie is gemaakt door de Vereniging ziekte van Hirschsprung samen met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is gecontroleerd door medisch specialisten. De informatie geeft uw huisarts handvatten om u beter te begeleiden.

Huisartsen hebben vaak geen tot weinig expertise op het gebied van de ziekte van Hirschsprung. Daarvoor ziet hij of zij te weinig mensen met deze aandoening. De huisarts speelt echter wel een rol in uw zorg, bijvoorbeeld wanneer u komt voor griep, vermoeidheid, omgaan met de ziekte of lotgenotencontact. Voor complexe vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist of het expertisecentrum voor de ziekte van Hirschsprung. Namen van behandelaars kunt u bij de Vereniging ziekte van Hirschsprung opvragen.

Wij raden u aan om in overleg met uw huisarts en behandelend specialist (of de regievoerend arts) af te stemmen wie welke zorg en ondersteuning verleent. Wij hopen dat de digitale huisartseninformatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de zorg die uw huisarts kan bieden aan u en aan anderen met de ziekte van Hirschsprung.

Klik hier voor de complete brochure, hier voor de patiëntenbrief en hier voor de begeleidende huisartsenbrief.

Huisartsenfolder