Ledenadministratie

Eind 2009 heeft het bestuur van de vereniging ziekte van Hirschsprung besloten om de ledenadministratie onder te brengen bij Sodales. Een groot voordeel van Sodales is dat zij een hoop informatie van onze leden kan verwerken, waardoor wij, als vereniging een compleet beeld krijgen van onze leden en ze daardoor nog beter tot dienst kunnen zijn. Alida Noordzij is de vrouw die voor ons de administratie bijhoudt en verwerkt.

Na het omzetten van alle gegevens van onze oude administratie naar de nieuwe en de controle hiervan was de administratie in mei 2010 volledig op orde. En toen kon er ook begonnen worden met het verkrijgen van meer informatie over onze leden. Tot dan beschikten wij alleen over adresgegevens van onze leden. Maar, om meer voor onze leden te kunnen betekenen achtten wij het van belang dat wij ook informatie verzamelen over in welk ziekenhuis en door welke arts het kind behandeld wordt, of de patiënten medicatie gebruiken, hoe het gaat op school en andere relevante zaken. Daarom is er een vragenlijst ontwikkeld door het bestuur en is deze naar al onze leden verstuurd. 

Over alle informatie die wij nu hebben verzameld valt veel te vertellen. Wat is de verdeling man – vrouw? Wat is de leeftijd van onze leden? En hoe tevreden zijn onze leden over bepaalde zaken, diensten en producten van de vereniging? 

Bent u benieuwd naar de resultaten van de ledenraadpleging? U vindt hier het hele verslag.