Hirschsprung Expertisenetwerk

Het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung wordt gevormd door de vijf expertisecentra voor de ziekte van Hirschsprung in Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.
In dit netwerk werken artsen, verpleegkundigen en paramedici aan een optimale diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met de ziekte van Hirschsprung.
Expertisenetwerk

 

Ernica

 

Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn virtuele netwerken van Europese zorgverleners. Ze richten zich op het aanpakken van complexe of zeldzame ziekten of aandoeningen waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen en een bundeling van kennis en middelen nodig zijn.
De ziekte van Hirschsprung valt onder Ernica
Ernica website

 

Ernica heeft een vakantietool ontwikkeld. Dit kan zeer handig zijn wanneer je op vakantie gaat naar het buitenland en onverhoopt door de ziekte van Hirschsprung naar het ziekenhuis moet. (Momenteel is de tool alleen beschikbaar in het Engels. Tip: gebruik de Google Translate functie om de website te vertalen naar het Nederlands)
Vakantietool