Presentatie ouderavond Amsterdam UMC - Kinderbuikcentrum

Donderdag 22 juni 2023 organiseerde het Amsterdam UMC - Kinderbuikcentrum een ouderavond voor de ouders van kinderen met de ziekte van Hirschsprung of een anorectale malformatie behandeld in het Emma Kinderziekenhuis.

Hierin werd kennis gedeeld over resultaten van het Amsterdamse onderzoek en hebben experts gesproken. Dit leidde tot leuke discussies en een mooie start voor nieuwe onderzoeken. Ook hebben we meteen een aantal nieuwe leden voor onze patiëntenvereniging mogen verwelkomen. Dank aan alle aanwezigen! 

Klik hier om de presentatie te openen.