Vereniging ziekte van Hirschsprung

De vereniging ziekte van Hirschsprung zet zich sinds 1989 in om kennis over de aandoening te vergroten en te verspreiden onder medisch personeel. Dat dit ook nu nog steeds hard nodig is, weten wij maar al te goed. Er is nog veel onwetendheid over de ziekte van Hirschsprung bij huisartsen, verloskundigen, kinderartsen en overig medisch personeel. De vereniging ziet het als haar taak meer bekendheid te geven aan de aandoening, zodat de ziekte sneller herkend wordt bij pasgeborenen.

Toch is de vereniging bovenal een patientenvereniging die de belangen van haar leden behartigt. Lotgenotencontact speelt hierbij een centrale rol. Jaarlijks worden er diverse contactdagen georganiseerd, waarbij leden in contact kunnen komen met lotgenoten.

Hier vindt u meer informatie over de vereniging en de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Als u lid bent van de vereniging ziekte van Hirschsprung, kunt u in het besloten deel van de site nog meer informatie vinden over o.a. de contactpersonen.