Landelijke contactdag

De vereniging Ziekte van Hirschsprung organiseert ieder jaar in maart de landelijke contactdag.
Op de landelijke contactdag zijn al onze leden van harte welkom. Naast de algemene ledenvergadering bestaat deze dag altijd uit interessante lezingen en presentaties over diverse onderwerpen en daarnaast is er veel ruimte voor onderling contact en het uitwisselen van ervaringen.

Landelijke contactdag 2022

WebinarZaterdag 26 maart 2022 vond ons webinar met de Algemene Ledenvergadering en de Landelijke Contactdag met interessante sprekers plaats. Het webinar is hier terug te kijken. 

 

 

 

 

 

Landelijke contactdag 2021

WebinarZaterdag 20 maart 2021 vond ons webinar met de Algemene Ledenvergadering en de Landelijke Contactdag met interessante sprekers plaats. Het webinar is hier terug te kijken. 

 

 

 

 

 

Landelijke contactdag 2019

Op zaterdag 16 maart vieren wij onze Landelijke Contact Dag met algemene ledenvergadering extra feestelijk i.v.m. ons 30-jarig jubileum. Wij nodigen u en uw gehele familie uit om dit met ons te vieren in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. Met interessante sprekers, zoals: Danielle Roorda over 2 nieuwe Hirschsprung onderzoeken, Madelon Meijer over de huisartsenfolder, Jeroen Wolberink over het spreekbeurtpakket, Violet Petit over de SO website en Alice van Ulsen over bekkenbodemtherapie.

Daarnaast hebben we een super leuk kinderprogramma en zijn er tijdens de lunch speed dates mogelijk met diverse medisch specialisten (oa. kinderchirurgie, klinische genetica, dietiek, kinderpsychologie, stoma- en spoelverpleegkunde). Wij hopen jullie de 16e te zien!


 

 Landelijke contactdag 2018

‘All in the Family’ (door Lodi Kolhoop)

Op zaterdag 17 maart 2018 vond de Landelijke Contact dag plaats in het Spoorweg Museum in Utrecht. Deze dag werd zeer goed bezocht door leden en hun familie. Naast de Ledenvergadering, waren er interessante sprekers, stands, mogelijkheid tot een speed-date met professionals en natuurlijk, een bezoek aan het spoorweg museum. Kijk hier voor een impressie van deze dag.

  Landelijke contactdag 2017

Zaterdag 11 maart j.l. vond de jaarlijkse landelijke contactdag plaats (inclusief ledenvergadering) met het thema 'Whats New'. Deze dag is bijzonder goed bezocht. Door alle leden is die middag door middel van een stembiljet het nieuwe logo gekozen, dat de komende tijd langzaamaan zal worden doorgevoerd. Ook zijn er verschillende sprekers aan het woord geweest: Monique Berends ;voedingsdeskundige, Dr. Paul Broens en Prof. Dr. Ernst van Heurn; kinderchirurgen en Dr. Alice Brooks; klinisch geneticus. Aan het einde van de middag was er de mogelijkheid om met hen te speeddaten.

De kinderen hadden hun eigen programma. Ze konden meedoen aan Rots en Water en leuke proefjes doen met een laborant van Mad Science. Daardoor konden ouders op hun gemak ervaringen met elkaar uitwisselen.

De voorzitters

Lezing dr. Broens

Rots en water

 

 

 

 

 

 Landelijke contactdag 2015

Op zaterdag 14 maart 2015 vond in het gebouw van VVSO-WVT in Bilthoven de 26e Landelijke Contactdag (LCD) van de Vereniging Ziekte van Hirschsprung plaats. Het is altijd ingewikkeld om in het jaar na een jubileum een interessant programma samen te stellen, maar toch was dat gezien de grote opkomst en het enthousiasme van de deelnemers klaarblijkelijk gelukt.

Tijdens Algemene Ledenvergadering werd afscheid genomen van voorzitter Lidy van Wittmarschen. Vicevoorzitter Maarten Langemeijer en oud-voorzitter Mike Offringa van de Vereniging Anusatresie mochten Lidy kort toespreken. Andere wapenfeiten waren de goedkeuring van de in uitstekende staat verkerende financiële positie van de vereniging en de goedkeuring van het verslag van onze jubileum ALV.

Osteopate Ellen Dijkhuizen nam de zaal mee in de praktijk van de osteopathie. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen. Het doel is de gezondheid van de patiënt te optimaliseren. Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens als levend organisme een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is. Structuur en functie beïnvloeden elkaar wederzijds via vasculaire, neurologische, lymfatische en biomechanische weg. Deze systemen werken mee om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel. Ellen ging specifiek in op de wijze hoe Hirschsprungpatiënten baat kunnen hebben bij osteopathie.

Ervaringsdeskundige Marius Schippers hield een enthousiast betoog over de gunstige effecten van gezonde voeding voor Hirschsprungpatiënten. Door dagelijks uitproberen heeft Marius de ideale samenstelling van het dieet voor zijn kind met Hirschsprung weten te vinden. Iedere patiënt is anders, maar wel heeft de voedingsleer aangetoond dat vezels wel, en (veel) suikers niet gezond zijn, of je nou Hirschsprungpatiënt bent of niet. Na zijn presentatie ontstond er een levendig gesprek in en met de zaal, waarin Marius veel voedingstips kon geven.

Ivo de Blaauw, kinderchirurg aan het Radboud MC, kwam vertellen over de plannen voor een digitaal patiëntenplatform, Zorg voor Zeldzaam. Zorg voor Zeldzaam beoogt internetplatforms voor alle zeldzame aandoeningen, waarop patiënten direct met hun vragen en ervaringen kunnen communiceren met (para)medici en lotgenoten, en waarin ook plaats is voor het beheren van een digitaal patiëntendossier en mogelijkheden om zelf zonder tussenkomst van anderen afspraken met de behandelend arts te plannen.

Dries Emmen, adviseur van orthopedagogisch en autodidactisch centrum Tilburg, en Jeroen Wolberink, docent in het speciaal onderwijs, kwamen uitleg geven over de gevolgen van nieuwe wetgeving voor zorg in het onderwijs. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om kinderen die zorg behoeven goed onderwijs te laten volgen, omdat de nieuwe wetgeving zorg en onderwijs van elkaar heeft losgeknipt. Uit de verhalen werd duidelijk dat het vinden van passend onderwijs voor kinderen die medische hulp nodig hebben een moeilijke weg is.

Aan het eind van het dagprogramma waren vier feestelijke momenten geprogrammeerd.

Frans en Bernadette Keustermans uit het Brabantse Alphen kwamen een cheque overhandigen voor het geld dat zij op hun natuurcamping Landgoed De Hoevens voor Hirschsprung hebben opgehaald. Lidy mocht de cheque in ontvangst nemen en vanzelfsprekend zijn wij heel erg blij met dit geweldige initiatief en het geldbedrag.

Tijdens het Jubileum in 2014 werd de Zorgstandaard voor de Ziekte van Hirschsprung gepresenteerd. De zorgstandaard was daarmee echter nog niet compleet omdat er ook een patiëntenversie in voor iedereen begrijpelijk Nederlands bijgemaakt moest worden. De afgelopen maanden heeft journaliste Rietje Krijnen deze klus geklaard en gezorgd dat er een prachtige patiëntenversie van de zorgstandaard kwam die op onze website (www.hirschsprung.nl ) geraadpleegd en gedownload kan worden.

Marieke van der Sluis, bestuurslid Jeugd en tevens webmaster van onze website www.hirschsprung.nl, onthulde de vernieuwde website. Marieke heeft het afgelopen jaar erg veel tijd gestoken om samen met het bedrijf All-in One Software de hele website te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van de tijd, zodat de website nu niet alleen op de pc, maar ook op tablet en smartphone goed tot zijn recht komt. Het resultaat mag er zijn!

Tot slot werd - inmiddels onze ex-voorzitter – Lidy van Wittmarschen met een hapje en een drankje bedankt voor haar jaren als voorzitter van de Vereniging Ziekte van Hirschsprung. Ook hier weer veel verdiende warme woorden aan het adres van Lidy en bij deze gelegenheid werd Lidy benoemd tot erelid van de vereniging.


 
Landelijke contactdag 2014 - Jubileum

In 2014 hebben we een hele bijzondere landelijke contactdag gehad. Toen vierden wij namelijk het 25 jarig jubileum van de vereniging. Lidy van Wittmarschen (voorzitter) schreef een uitgebreid verslag van deze dag, dat u hieronder kunt lezen. En ook de verslagen van onze ereleden Carla Snijder en Antoon Janssen zijn hieronder te lezen.

 

DierenparkBeste leden, donateurs en relaties,
Na een heel gezellige, drukke en leerzame 25e LCD spreekt tot u een zeer trotse voorzitter.
Wat was het een fijne dag, mooie locatie, prachtig weer en allemaal vrolijke mensen die in waren voor een gezellige reünie of een kennismaking met onze vereniging.
De opkomst was geweldig 150 volwassenen en 80 kinderen, inclusief de bestuursleden en contactpersonen met hun kinderen. Helaas was ons erelid Dr. R. Langemeijer afwezig. Wel aanwezig was de heer Henk Beekhuizen en zijn vrouw van Mediq CombiCare, met de stand, stroopwafels en presentjes voor de kinderen. Hartelijk dank.

Iedereen werd vriendelijk ontvangen door het personeel van de dierentuin en Marieke en Renate.
Bij binnenkomst, na een lange wandeling door het park, was er koffie, thee of iets anders en een heerlijk petitfour met het logo van onze vereniging. Leuke verrassing. Het was een drukte van jewelste, leden die elkaar na een of meerdere jaren weer zagen of nieuwe leden die dachten waar zijn we nu in terecht gekomen. Nou dat is gelukkig goed afgelopen. En liep er natuurlijk met een dikke smile tussendoor, handen schuddend en zoenend. Ja dat hoort er ook bij.

Met veel moeite kregen we de kinderen bij de oppassers van de dierentuin en alle aanwezigen in de zaal voor de rest van het ochtendprogramma. Dit startte pas om 11.00 uur maar hebben we toch weer kunnen inhalen.
De heer Coen Molenveld als dagvoorzitter opende de dag en stelde mij aan de aanwezigen voor.
Voor iedereen die niet geweest is volgt hier mijn praatje:

'Welkom aan iedereen, trots op de vele aanwezigen. Bijzonder welkom aan onze ereleden Antoon en Carla. Richard heeft helaas afgezegd. Ook welkom aan onze speciale gasten.
Terugblik 25 jaar vereniging. Toen ik de verslagen van 5 jaar geleden (20 jaar jubileum) aan het doorbladeren was kwam ik opnieuw het stuk van Arie Donders (1e voorzitter van de vereniging) uit april 1989 tegen, een verantwoording voor het 1e jaar.
Hieruit blijkt dat het niet echt eenvoudig was om de vereniging op te bouwen, maar wat nog moeilijker bleek in de loop der jaren is om een vereniging te laten voortbestaan en ook nog uit te bouwen. Dit gaat met ups en downs, maar gelukkig het lukt en nu zijn we alweer 5 jaar verder en ons ledenaantal groeit nog steeds. We zijn nog steeds veel aanwezig op beurzen (met onze prachtige stand) om artsen, verpleegkundigen enz. voor te lichten, want er bestaat nog nu anno 2014 veel onwetendheid. Tevens bestaat onze website nu 15 jaar en wordt de aankomende maanden geüpdate en is dan ook geschikt voor IPad en Smartphone. Ik kan over al onze verdere activiteiten nog wel een tijdje doorpraten, maar we hebben nog veel te doen. Daarom sluit ik af met een gedichtje geplaatst in Drukwerk mei 1990 door mevrouw Vermaat onze steun en toeverlaat bij de MDLS en helaas veel te vroeg overleden.'
(Het is van Paul van Vliet en mevrouw Vermaat heeft een enkel woord veranderd.)

Ik hou van mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan, met hun kop in de wind.
Ik hou van de mensen die risico’s nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik hou van de mensen die dingen beginnen,
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik hou van de mensen die met vallen en opstaan,
niet willen weten van water in wijn.
Ik hou van de mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik hou van de mensen die door blijven douwen,
Van doe het maar wel en kijk maar niet om.

Naar Paul van Vliet

En dat is de reden dat ik van deze vereniging houd.
Ook nu weer had ik een brok in mijn keel, want inderdaad dit gedichtje verwoord precies mijn gevoelens voor de vereniging.

Hierna was er een lezing door de heer Marjo Hoedemaker, bioloog. Het thema van de dag was Poep, dus de lezing ging ook over het eten en poepen van de dieren. Ik heb een hoop geleerd, u ook? Als volgende was Robert Hofstee aan de beurt en hij praatte ons bij over het genetisch onderzoek waarmee hij bezig is. Zie ook zijn verslag in de vorige Drukwerk. Vervolgens was het beurt aan Marèl Segers, van de VSOP, zij vertelde hoe de Zorgstandaard tot stand gekomen is met hulp van diverse ouders en leden van de vereniging en diverse zorgverleners. Hierna vertelde dr. Ivo de Blaauw hoe de zorgverleners om dienen te gaan met de Zorgstandaard. Tot slot mocht ik, heel trots, beide en dr. Paul Broens een uitgeprinte Zorgstandaard overhandigen.
Hier komt geen boekwerk van de Zorgstandaard staat als E-boek op onze website en kan daar door iedereen bekeken worden.

Om alle officiële zaken maar gehad te hebben volgde hierna de ALV.
Na de Ledenvergadering was er tijd voor de lunch, wat lekker en wat gezellig. De kinderen, opa’s, oma’s, oppassers e.d. waren er bij gekomen en iedereen genoot van een heerlijk verzorgde lunch. Voor de kinderen was er een speciale tafel met patat, appelmoes en nog meer lekkers

Toen was het toch wel tijd om het park in te gaan en te genieten van het mooie weer en alle dieren.
Om 16.00 uur was iedereen weer aanwezig en konden we genieten van de voorstelling van Hakim, ook dit ging weer voornamelijk over POEP tot hilariteit van alle kinderen en ook van alle volwassenen.

Borreltijd, daarmee werd de dag afgesloten en die borrel hadden we ook wel verdiend. Tijdens de borrel mocht ik het hernieuwde informatieboek overhandigen aan onze ereleden Antoon en Carla. Tevens mocht ik met ontzettend veel trots het 1e verhalenboekje overhandigen aan Irma van de Valk, zij heeft alle verhalen teruggebracht tot 1 A4 wat een geweldige klus was en aan Rietje Krijnen, journalist, zij heeft alle verhalen, foto’s en tekeningen op een goede manier in het boekje gezet en de Bunschoter heeft voor de mooie uitvoering gezorgd.

Misschien even leuk om te vertellen. Wij hadden het idee voor een boekje met ervaringsverhalen n.a.v. vragen van leden. Wij dachten dat de meesten wel anoniem in het boekje wilde, nou niets was minder waar. We kregen de verhalen met naam en toenaam en foto’s ontzettend leuk. De klas van mijn kleinzoon Milan, groep 5, heeft gezorgd voor alle tekeningen. Dat de tekeningen ook over poep mochten gaan gaf in de klas veel hilariteit maar bij de tekeningen was niets over poep te vinden. Frappant hé! Nou mag het en dan doen ze het niet. Een week na het jubileum heb ik het boekje naar de klas gebracht en iedereen was er heel trots op.

Als het goed is hebt u nu ook allemaal het herschreven Informatieboek en het verhalenboekje ontvangen. Laat ons eens horen hoe u ze vindt.
Om 18.00 uur was haast iedereen moe en erg voldaan, met een goody bag met allerlei leuke cadeautjes in de hand, naar huis vertrokken. Dank aan Mediq CombiCare, Maxxis banden en de Bunschoter voor de cadeautjes.
Wij moesten nog even opruimen en toen in de auto naar huis. Ja, dat hebt u goed bedacht, eenmaal thuis in mijn makkelijke stoel kwam de reactie van maanden hard werken en keek ik samen met Henk terug op een geweldige dag met een geweldig bestuur en een mooie vereniging.

Onze volgende LCD is op 14 maart 2015. We hopen dan weer alle leden te kunnen ontvangen.

met vriendelijke groet, Lidy van Wittmarschen


 

Ook onze ereleden Carla Snijder en Antoon Janssen schreven een stuk over het jubileum. Dat leest u hieronder...


Jubileumdag
Zaterdag 15 maart was het dan zover: het 25 jarig jubileum van de vereniging Ziekte van Hirschsprung. Terwijl ik naar Amersfoort rijd, komen er herinneringen boven aan hoe alles begon. Het was toen echt pionieren, nog geen computers en internet en heel veel zaken om uit te zoeken , want ja, hoe richt je nou eigenlijk een vereniging op? Ook komen er herinneringen boven aan mensen waar ik toen veel contact mee had. Anje Vermaat van de MLDS als rots in de branding, Miep van Hussel, bij wie ik altijd terecht kon en de bestuursvergaderingen bij haar thuis met altijd eigengemaakte heerlijke soep. Helaas zijn beiden inmiddels overleden, maar ze voelen vandaag dichtbij. Ook denk ik aan Arie, Sietse, Hans, Irma, Johan en alle anderen van het eerste uur. Ik hoop er vandaag een aantal te ontmoeten.

Als ik bij de dierentuin aankom, staan er al veel mensen bij de ingang te wachten. Een geweldige opkomst, mede dankzij de locatie natuurlijk. De kinderen kunnen onder begeleiding heerlijk de dierentuin in, terwijl de (jong)volwassenen luisteren naar de presentaties over onderzoek en de zorgstandaard. Ik zie een enthousiast bestuur, onder de bezielende leiding van voorzitter Lidy van Wittmarschen, bevlogen vrijwilligers en oude bekenden om even mee bij te praten.

Wat is er in 25 jaar veel veranderd: een flitsende website, een prachtig Drukwerk in full colour, (wat een verschil met de gekopieerde Knipselkrant van het begin…..) het boek, de DVD, de vele activiteiten, zoals de regiodagen en de activiteiten voor jongeren. Ook de sponsoractiviteiten en de aanwezigheid op stands om voorlichting te geven zijn geweldige initiatieven. Gelukkig zijn er nog steeds contactpersonen: belangrijke mensen met een luisterend oor!

De lunch was prima verzorgd en ondertussen was er volop tijd om bij te praten. Natuurlijk konden we daarna nog even de dierentuin in om de benen te strekken in afwachting van de voorstelling: De Grote Poepshow met Hakim. Een geweldige interactieve voorstelling waarbij luid en veel gelachen werd. Zowel kinderen als volwassenen hebben genoten.

Daarna was het tijd voor de borrel om een toost uit te brengen op de vereniging en bood Lidy mij het vernieuwde boek over de Ziekte van Hirschsprung aan, een hele eer! Bij het weggaan kreeg iedereen nog een tas met inhoud mee, waaronder het vernieuwde boek over de Ziekte van Hirschsprung en het boekje Blij dat ik poepen kan. Wat een geweldige organisatie van de dag en wat liep het allemaal op rolletjes. Een groot compliment voor de organisatie is zeker op zijn plaats.

Op de terugweg voel ik me trots op de vereniging, (toch een beetje mijn kindje) en vooral trots op al die mensen die zich steeds weer belangeloos inzetten voor de vereniging en heel veel werk verrichten. Door hen bestaat de vereniging nog steeds en het is duidelijk dat daar nog steeds behoefte aan is. Dat besef ik des te meer nu ik een kleindochter met Hirschprung heb. Er is nu zoveel meer bekend dan 25 jaar geleden. Op naar het volgende jubileum!!!!!

Carla Snijder, erelid


 

Antoon Janssen
Op verzoek van onze voorzitter wil ik mijn gevoelens en ervaringen over de feestelijke gebeurtenissen rondom het 25 jarig Jubileum van onze vereniging, met jullie delen.

De eerste verrassing kregen we bij aankomst bij het prachtige Dierenpark in Amersfoort. We schrokken, in de goede zin van het woord, van het enorme aantal belangstellenden die toen nog op het voorterrein bij de kassa stond . Er waren enkele speciale loketten voor ons gereserveerd en we hadden natuurlijk net weer de verkeerde rij gekozen. Maar tijdens het wachten volgde de eerste hernieuwde kennismaking met een oudgediende van de werkgroep Jongeren met haar prille gezin en moeder, de oprichtster van de vereniging, Carla Snijder. Zodoende werd het wachten wat aangenamer. Na de administratieve handelingen bij het aanmelden, op naar de koffie. Na de opening door de ochtendvoorzitter werden ouderen en jongeren gescheiden. De jeugd ging onder begeleiding het park in en kregen voorlichting over allerlei dieren, gingen voederlinten maken etc. Deze laatste informatie heb ik uit de 2de hand omdat mijn interesse bij de lezingen/voorlichting lag, en ik ook niet meer tot de doelgroep JEUGD behoor.

Wij als ouders/ouderen kregen een boeiende lezing voorgeschoteld door de parkbioloog Marjo Hoedemakers over voeding in de ruimste zin van de verschillende dieren en wel over het totale traject van eten tot ontlasten en de bruikbaarheid daarvan voor bemestingsdoeleinden.
Een vervolg met een heel wat zwaarder onderwerp werd door Robert Hofstra, klinisch geneticus gegeven over een mogelijke “Therapie voor Hirschsprung”. In een eerdere lezing was dit min of meer al ter sprake gekomen en ook het gedeelte in ons vorige Informatieboek was daarbij erg nuttig gebleken. Zodoende was de materie voor mij min of meer vertrouwd. Althans, ik voelde me minder “leek”! Tijdens de lezing en ook bij de rondvraag werden de aanwezige kinderchirurgen er bij betrokken en gaven over en weer aanvullingen.
Van een geheel andere orde was de presentatie van de Zorgstandaard door Mevr. Marèl Segers die namens de VSOP en in samenwerking met de vereniging en een groot aantal deskundigen en betrokkenen, een werkbare “Zorgstandaard” mede heeft ontwikkeld. Het voert te ver om daar hier op in te gaan, zeker aannemende dat er een deskundige uitleg eerdaags in Drukwerk wordt opgenomen.
De toekomst van de vereniging werd ook aan de orde gesteld. Van de opvolging van de voorzitter tot invulling van huidige en komende vacatures. Meer samenwerking met verenigingen die min of meer op hetzelfde gebied werkzaam zijn etc.

Het ogenblik van hereniging van de jeugd met de ouders brak aan en we kregen een zeer gevarieerde lunch voorgeschoteld waarbij ieder zich te goed kon doen aan soep, allerlei gevarieerde broodjes en toetjes. Voor de jeugd waren er frietjes met de bijbehorende snacks, waarbij er ook nogal wat ouderen zich jong genoeg voelden om in die rijen aan te sluiten. De jeugd kreeg ook nog een ander gezicht aangemeten om zo de concurrentie met de dieren aan te gaan in het aansluitende parkbezoek.

Maar allereerst werd er tijdens de Algemene Ledenvergadering enige tijd stilgestaan bij het afgelopen jaar 2013. Zowel secretarieel en financieel was de zaak goed voor elkaar en vooral door de vele sponsoractiviteiten zijn we een zeer gezonde vereniging. Speciaal dank aan onze bevlogen penningmeester die de zaak financieel nog steeds in goede banen weet te leiden.

Na het individuele parkbezoek was het verzamelen geblazen om de POEPSHOW bij te wonen. Geheel in stijl met de problematiek van vele van onze leden, draaide het om poep in allerlei varianten. De jeugd werd er in ruime mate bij betrokken en dat leverde vaak leuke opmerkingen op. Ook een aantal ouderen, die niet zo bij Hirschsprung betrokken waren, hadden er na een opstartprobleem een goed gevoel bij over dit min of meer onsmakelijk gebeuren. Maar vooral voor de jeugd natuurlijk een heerlijk onderwerp om zich op in te leven.

In de loop van de dag prettige gesprekken gehad met huidige en ex-bestuursleden, maar ook met een groot aantal ouders uit de beginperiode waar altijd een prettig contact mee was geweest tijdens vergaderingen en contactdagen.

Er was een tijd van komen, maar dit betekent ook een tijd van gaan. Onder het genot van drankjes en hapjes werd er nog enige tijd “genetwerkt” en werd het vernieuwde Informatie boek gepresenteerd en aangeboden aan de aanwezige ereleden. Bij het afscheid kreeg elk gezin nog een goody-bag gevuld met het nieuwe boek een nieuwe verhalenbundel “Blij dat ik poepen kan”, heerlijke stroopwafels, een kinderfietsbel van het Park en nog wat snuisterijen.

Alles bij elkaar een geslaagde dag, een vereniging als de onze waardig. Enorm goed en tot in de puntjes georganiseerd. Dank aan alle mensen die betrokken waren bij deze complexe organisatie. Blij en trots dat ik zoveel jaar bestuurlijk heb mee mogen draaien en ik hoop nog vele jaren wat meer aan de zijlijn er bij betrokken te blijven.

Antoon Janssen, ex penningmeester/Erelid.