Landelijke contactdag

De Vereniging ziekte van Hirschsprung organiseert ieder jaar in maart de landelijke contactdag.
Op de landelijke contactdag zijn al onze leden van harte welkom. Naast de algemene ledenvergadering bestaat deze dag altijd uit interessante lezingen en presentaties over diverse onderwerpen en daarnaast is er veel ruimte voor onderling contact en het uitwisselen van ervaringen.