Per 1 januari 2012 zijn alle PGO-organisaties (organisaties van patiĆ«nten, gehandicapten en ouderen) verplicht een interne gedragscode en een klachtenregeling te hebben en hiervan actief melding te maken. Hoewel wij het als bestuur van de Vereniging ziekte van Hirschsprung niet meer dan vanzelfsprekend vinden respectvol met elkaar om te gaan en te luisteren naar opmerkingen en klachten, voldoen wij graag aan deze eis omdat het de transparantie vergroot en onze uitgangspunten nog eens onderstreept.
Naast de interne gedragscode en de klachtenprocedure vindt u hier de statuten en de disclaimer.

De Vereniging ziekte van Hirschsprung (ZvH) staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.
Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen ZvH wordt gehanteerd.

De Vereniging ziekte van Hirschsprung (ZvH) doet haar uiterste best om iedereen met wie wij in contact komen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de belanghebbende een klacht kan indienen bij ZvH en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

In de statuten van de vereniging ziekte van Hirschsprung vindt u de belangrijkste doelstellingen en regels van de vereniging. Deze zijn vastgelegd door een notaris. In 2012 zijn er enkele aanpassingen gedaan in de statuten.

Op deze website zijn bijdragen opgenomen van bedrijven die onze vereniging een warm hart toe dragen en ons daarom financieel ondersteunen.
Het spreekt voor zich dat alle uitingen voor rekening van deze bedrijven zijn en niet vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van een visie of advies van het bestuur van de Vereniging ziekte van Hirschsprung.