De Vereniging ziekte van Hirschsprung (ZvH) staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.
Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen ZvH wordt gehanteerd.

De Vereniging ziekte van Hirschsprung (ZvH) doet haar uiterste best om iedereen met wie wij in contact komen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de belanghebbende een klacht kan indienen bij ZvH en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

In de statuten van de vereniging ziekte van Hirschsprung vindt u de belangrijkste doelstellingen en regels van de vereniging. Deze zijn vastgelegd door een notaris. In 2012 zijn er enkele aanpassingen gedaan in de statuten.

Op deze website zijn bijdragen opgenomen van bedrijven die onze vereniging een warm hart toe dragen en ons daarom financieel ondersteunen.
Het spreekt voor zich dat alle uitingen voor rekening van deze bedrijven zijn en niet vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van een visie of advies van het bestuur van de Vereniging ziekte van Hirschsprung.