Vrijwilligers

Onze Vereniging is gebouwd op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen Drukwerk, geen internetsite, geen ledenadministratie en geen lotgenotencontact. Sommige vrijwilligers doen dit al jaren, anderen hebben zich onlangs aangemeld om de Vereniging actief te ondersteunen.

Hoewel de Vereniging beschikt over diverse vrijwilligers, zijn nieuwe helpende handen onmisbaar. Wij vinden het erg belangrijk om veel activiteiten te organiseren voor onze leden. Activiteiten voor jongeren, ledendagen en landelijke contactdagen worden georganiseerd in het kader van lotgenotencontact en informatievoorziening. Daarnaast hechten we veel belang aan het vergroten van de kennis onder hulpverleners over de ziekte van Hirschsprung. Het bezoeken van beurzen en conferenties is daar een belangrijk  onderdeel van.

Al deze activiteiten kunnen we niet met een handjevol vrijwilligers uitvoeren. We zullen dus een beroep blijven doen op uw steun. Niet alleen als lid en donateur, maar ook als vrijwilliger.

Bovenstaande activiteiten kunnen alleen maar georganiseerd worden als er voldoende geld aanwezig is. De vereniging dankt haar bestaansrecht aan de subdidies van diverse belangenorganisaties, zoals Fonds PGO en de MaagLeverDarmStichting (MLDS). Onze penningmeester zorgt er jaarlijks voor dat de subsidies worden aangevraagd, de financiële administratie op orde is en er voldoende geld over blijft voor een nieuw informatieboek en diverse activiteiten.

Wij zijn dringend opzoek naar nieuwe vrijwilligers! Natuurlijk beseffen wij dat u het druk heeft met uw gezin, baan, hobby’s, etc. Vrijwilligerswerk binnen onze vereniging is echter geen dagtaak en ook voor drukbezette mensen is er vast een gaatje vrij. Denk ook eens aan familie, vrienden of kennissen die iets voor onze vereniging zouden willen doen.

Wilt u weten voor welke activiteiten wij nieuwe vrijwilligers en ondersteuning zoeken, kijk dan op de pagina 'steun ons' bij 'vrijwilliger worden'.