Bestuur

Onderwijs | Jeroen Wolberink

Jeroen

Ik ben Jeroen Wolberink. Samen met Heidi en Job woon ik in Hengelo. In 2008 werd Job geboren met de ziekte van Hirschsprung. Sinds 2009 zijn wij lid van de vereniging. Ik zet mij al jaren actief in. Naast het geven van lezingen tijdens diverse LCD’s en het schrijven van artikelen voor Drukwerk, organiseer ik al een aantal jaar het Kicken voor Hirschsprungtoernooi. Middels dit toernooi probeer ik meer aandacht te krijgen voor de ziekte en geld te generen voor de vereniging en haar leden.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gespecialiseerd Master SEN in het SBO; School voor Speciaal BasisOnderwijs. Naast lesgeven verzorg ik weerbaarheidstrainingen op school (Rots en Water) en onderhoud ik nauwe contacten met ROC’s en de PABO als stagebegeleider en schoolopleider.

In mijn vrije tijd squash en jog ik graag en doe ik aan Ultima (gevechtssport).

Als bestuurslid onderwijs wil ik de ziekte van Hirschsprung meer onder de aandacht brengen bij scholen en instellingen.